Gode råd om kilometertal for brugte biler

Siden kilometertælleren blev standardudstyr i biler, har der på brugte biler været konstateret tilfælde af ændring af kilometertallet, afmontering af kablet eller udskiftning af instrumentet, i den hensigt at skjule bilens sande kilometertal for køberen.

På den ene side ledes en køber til at tro, at bilen har kørt færre kilometer og dermed har en større værdi. Kan forholdet bevises, vil sælger efter omstændighederne kunne straffes for bedrageri.

Det bliver køberen af bilen imidlertid ikke stillet bedre af, men kan forholdet bevises, er køberen efter de køberetlige regler, alt efter omstændighederne, berettiget til et forholdsmæssigt afslag eller til at hæve handelen.

På den anden side er det i Danmark også kendt, at brugte biler, der importeres fra udlandet, får ændret kilometertællerens visning, således at den viser et tal, der er højere end det antal kilometer bilen faktisk har kørt. Hensigten er den samme, nemlig økonomisk vinding. Men denne gang er det statskassen, som ledes til at tro, at bilen har kørt flere kilometer og dermed har en mindre værdi, af hvilken der skal betales registreringsafgift. Dette er ligeledes strafbart.

Bemærk dog, at det ikke er forbudt at udskifte kilometertælleren, f.eks. hvis den er defekt, når man blot i forbindelse med salg loyalt oplyser, at man har skiftet den, eller at den ikke viser det sande kilometertal. 

Selvom det er strafbart at 'spole kilometertælleren' frem eller tilbage afhængigt af formålet, er det oftest forbundet med store vanskeligheder at få sine penge igen. Derfor er det en rigtig god idé at se sig godt for, hvis man skal købe en brugt bil.


Køb af brugt personbil
Hvad er udgangspunktet?

Hvis bilen angives at have kørt f.eks. 250.000 km, er der helt sikkert tegn, som de nedenfor nævnte. Det er dog indlysende, at det er vanskeligere at få en fornemmelse af, om en bil har kørt 250.000 km eller 400.000 km.

Vær også opmærksom på, at pendlerbiler og biler, der bruges af handelsrejsende nemt kan have kørt 45-50.000 km om året.

Når man har fundet den bil, man ønsker at købe, bør man gennemgå den grundigt. Hvis bilen er importeret som brugt, er der særlig grund til at være opmærksom, fordi det er vanskeligere at kontrollere dens historie.

Hvis det er en dansk bil, kan man til venstre under "SYNSRAPPORT" kontrollere, hvad kilometertælleren viste, da bilen senest var til syn. De fleste person- og varebiler kommer til syn 1. gang, når de er 4 år gamle.

Gå en tur rundt om den, og åben døre og klapper. Der er en række forskellige ting, som kan være tegn på at bilen har kørt meget langt.

Check servicebogen, hvis en sådan findes.

Spørg, hvor bilen er blevet vedligeholdt.

Se efter service-/olieskiftmærkater, mærkater, som indikerer hvornår næste olieskifte eller tandremsskifte skal foretages. Disse mærkater isættes af værksteder og kan være placeret i motorrummet, på dørstolpen eller i kabinen, f.eks. i handskerummet. Der kan også under solskærme eller i handskerummet ligge regninger eller anden dokumentation, hvoraf det fremgår, hvad kilometertallet var på en given dato.

Er dækkene nye, selvom bilen angiveligt ikke har kørt ret langt?

Er nogle af køleslangerne udskiftet eller spændebåndene nye, er batteriet ikke ret gammelt? Batterier har ofte en datomærkning.

Er der mærkater på ruderne? Hvis der f.eks. er schweiziske autobahn vignetter for 4 forskellige år, er det så sandsynligt, at bilens kilometertæller viser rigtigt?

Efterse også bilen indvendig, navnlig på førerpladsen. Er der mange tegn på slid?

Er dørbeklædningen fedtet, sædepolstringen slidt, er rattet blankslidt, er gearknoppen blankslidt, er pedalgummiernes riller slidt væk, eller er der tegn på, at en eller flere af disse enheder er skiftet?

God fornøjelse!

Sidst opdateret: 10 juni 2016