Produktsikkerhed

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer lov om produktsikkerhed for så vidt angår produkter, der benyttes på færdselslovens område, dvs. køretøjer, tilbehør til køretøjer o.lign. Det betyder, at Trafik- og Byggestyrelsen har ansvar for at kontrollere sikkerheden i bl.a. biler, motorcykler, cykler, cykelhjelme, personreflekser og autostole.

Farlige produkter
Et farligt produkt er et produkt, der ikke opfylder kravene til sikkerhed og mærkning, og som har fejl eller mangler, der ved normal brug eller forudsigeligt misbrug kan medføre skader på personer eller ejendom.

Fejl omfatter også mangler eller direkte vildledende oplysninger i mærkning eller vejledninger med væsentlig sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis du som forbruger får kendskab til et produkt, der er bestemt til at benytte på færdselslovens område, og som ikke er sikkert, kan du rette henvendelse til os. Herefter vurderer Trafik- og Byggestyrelsen, om der er grundlag for at pålægge fabrikanten eller distributøren at kalde produktet tilbage. Henvendelse kan ske på mail: info@trafikstyrelsen.dk. Husk at angive følgende oplysninger:

 

  • Hvor er produktet købt?
  • Navn/mærke på produktet.
  • Fejlen ved produktet.
  • Evt. navn på distributøren.

 

Bemærk: Spørgsmål om eventuelle krav i henhold til købeloven i forbindelse med en konkret sag (dvs. krav om f.eks. erstatning eller ophævelse af handlen) skal rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Tilbagetrækning og tilbagekaldelse af produkter
Hvis Trafik- og Byggestyrelsen konstaterer, at et produkt er farligt, kan vi pålægge fabrikant, importør eller forhandler af produktet at stoppe salget (tilbagetrækning). Hvis det er nødvendigt kan Trafik- og Byggestyrelsen desuden kræve, at allerede solgte produkter bliver kaldt tilbage fra forbrugerne (tilbagekaldelse). Trafik- og Byggestyrelsen fastholder eller fornyer dette krav, så længe det skønnes, at der er risiko for, at der kan ske ulykker med produktet.

Sidst opdateret: 14 juli 2016