Kollisionssikkerhed - Euro NCAP crashtests

Euro NCAP står for European New Car Assessment Programme. Formålet er at forsyne forbrugerne med realistiske og uafhængige oplysninger om kollisionssikkerhed, herunder også fodgængervenlighed, for de mest populære biler, som sælges i Europa.

Euro NCAP er etableret i 1997 og støttes af nogle europæiske regeringer, af EU-Kommissionen samt af motor- og forbrugerorganisationer i mange EU-lande.

Når en bil bliver afprøvet af Euro NCAP, foretages test/vurderinger indenfor fire grupper.

Voksensikkerhed
Bilerne udsættes for en crashtest, så det svarer til, at to ens biler kører frontalt sammen. Kollisionen sker dog lidt "forskudt", så der kun er 40 % "overlap". Det er en mere realistisk og oftere forekommende frontalkollision, og også en mere krævende afprøvning af bilerne, idet de udsættes for "skæv" belastning.
Dertil er der to sidekollisionstest. Ved den ene test køres en rambuk ind i siden på bilen, der skal testes. Rambukkens "forende" er udformet, så den svarer til en typisk bil. Den anden test er en "pæletest", hvor bilen køres sidelæns ind i en pæl.
Endelig er der en vurdering af hovedstøtterne på forsæderne (whiplash, bagendepåkørsel).
Bilen får pointtildeling og en opgørelse i procent af det mulige maksimum.

Børnesikkerhed
Euro NCAP indeholder også afprøvning af sikkerheden for små børn, anbragt i bilfabrikkens originale barnestol eller den af bilfabrikken anbefalede barnestol. Resultaterne kan du finde på Euro NCAPs hjemmeside, hvor du også kan se, hvilken autostol, der er anvendt ved testen.
Bilen får pointtildeling og en opgørelse i procent af det mulige maksimum.

Fodgængervenlighed
Fodgængervenligheden afprøves ved test, hvor en dukke påkøres, og de forskellige områder af bilens front bedømmes i forhold til eftergivenheden og dermed påvirkningen af dukken. Der er fire tests, hvor man tester både for påvirkning af ben og hoved.
Bilen får pointtildeling og en opgørelse i procent af det mulige maksimum.

Hjælpesystemer
Endelig gives der point for tilstedeværelsen af sikkerhedsudstyr som Elektronisk Stabilitetssystem (ESC), sikkerhedsselealarmer og hastighedsbegrænser.
Bilen får pointtildeling og en opgørelse i procent af det mulige maksimum.

På basis af de opnåede point i de fire ovennævnte grupper tildeles bilen en samlet karakter, hvor maksimum er fem stjerner. Da frontal-crashtesten i praksis er lidt skrappere for store biler end for små, er stjernetildelingen ikke umiddelbar sammenlignelig for en stor og en lille bil. Og når en stor bil kører frontalt sammen med en mindre bil, vil den store bils hastighedsændring og dermed "stødet" i kollisionsøjeblikket, være mindre end for den lille bil. Stjernemærkningen må altså kun benyttes til sammenligning indenfor en given størrelsesgruppe af biler. For biler, der kun afviger lidt i størrelse, kan mærkningen dog også bruges til sammenligning af deres kollisionssikkerhed.

En anden ting, som man skal være opmærksom på er, at Euro NCAP har skærpet kravene til vurdering. Det nye system blev indført i 2009, men bedømmelseskriterierne er blevet skærpet i 2010 og 2012. En bil, der i 2009 opnåede fem stjerner, vil derfor ikke nødvendigvis få fem stjerner, hvis den skal bedømmes efter 2012-skalaen. Skærpelserne vedrører primært fodgængervenlighed, hvor et halvdårligt resultat i 2009 alligevel kunne medføre fem stjerner, hvis bedømmelsen indenfor de øvrige grupper var god. I 2012 er det således sværere at opnå maksimalt antal stjerner.

Før 2009 var Euro NCAP-systemet således, at der blev givet en separat stjernekarakter for voksensikkerhed, børnesikkerhed og fodgængervenlighed.
For disse biler benytter Trafik- og Byggestyrelsen alene karakteren i "voksensikkerhed" som basis for vurderingen.

Den stjernetildeling, som gives i Danmark, sker på basis af Euro NCAP, og er korrigeret for udstyr på de dansk solgte biler. Hvis f.eks. manglende ESC er skyld i, at bilen kun får fire "Euro NCAP-stjerner", kan den danske vurdering godt blive fem stjerner, hvis de danske udgaver er forsynet med ESC.

Man kan finde Euro NCAP-resultaterne direkte på Euro NCAPs hjemmeside, som også beskriver de enkelte tests. Euro NCAP tester generelt på samme måde som i de krævede EU-direktiver for nye biler, men disse test for at opnå godkendelse er normalt ikke tilgængelige. Fordelen ved Euro NCAP er altså, at forbrugerne kan få gode oplysninger om bilernes kollisionssikkerhed, og Euro NCAP har i betydeligt omfang tilskyndet bilfabrikanterne at forbedre bilernes kollisionssikkerhed.

En detaljeret gennemgang af Trafik- og Byggestyrelsens vurdering findes i meddelelsen om Retningslinjer for vurdering af bilens sikkerhed på basis af Euro NCAP. 

Sidst opdateret: 22 marts 2017