Elektronisk stabilitetssystem(ESC)

Elektronisk stabilitetssystem (ESC) kendes også under andre forkortelser, f.eks. ESP, men betydningen er den samme. ESC er et system, der ved hjælp af bremserne kan holde bilen på den kurs, som føreren tilstræber, eller som kan forhindre, at køretøjet vælter. Den første funktion har størst betydning i situationer, hvor bilen uden ESC ville komme ”i slinger” på grund af pludselige ratbevægelser, f.eks. hvis man er kommet ud i rabatten og hiver bilen op på vejen igen. Væltefunktionen har betydning for lastbiler og busser samt for SUV og offroad-biler, der er højere end almindelige biler.

Systemet kan forhindre, at bilen kommer i slinger eller vælter, og er derfor ulykkesforebyggende, men det kan også være skademinimerende, idet man måske kan komme til at køre ind i noget med fronten først i stedet for sidelæns, som er langt farligere.

De seneste amerikanske undersøgelser viser en reduktion i antallet af dræbte og hårdt kvæstede ved eneulykker på 30 % og 67 % på SUV/offroad-biler. Der findes endnu ikke undersøgelser vedrørende ESC på lastbiler og busser.

For at biler med ESC ikke skal blive for dyre, gives der i Danmark afgiftslempelse for ESC.

På filmen nedenfor kan du se, hvilken forskel et ESC-system kan gøre i en dobbelt undvigemanøvre.

Se filmen her

Alle nye personbiler solgt i Danmark er udstyret med ESC. ESC har fra 1. november 2011 været, med undtagelse af visse specielle køretøjstyper, EU-lovkrav for nye modeller af person-, vare- og lastbiler samt busser og tunge påhængskøretøjer, der introduceres på markedet. For nye eksemplarer af eksisterende modeller træder kravene i kraft mellem 2012 og 2016.

Sidst opdateret: 05 september 2017